Wetgeving

De afhandeling van klachten in de gezondheidszorg is vanaf 1 januari 2016 geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg regelt de klachtafhandeling door zorgaanbieders. Volgens deze wet moet iedere zorgaanbieder een klachtenregeling hebben. Ook moet de zorgaanbieder beschikken over een (gratis) klachtenfunctionaris en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De zorgaanbieder is ook verplicht zijn cliƫnten op de hoogte te stellen van de klachtenregeling. Deze informatie moet makkelijk voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de website of in de wachtkamer of wachtruimte van uw zorgaanbieder.

U kunt zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens u te doen. U kunt ook namens iemand anders een klacht indienen, bijvoorbeeld als wettelijk vertegenwoordiger (mentor, curator of bewindvoerder) of mantelzorger. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.

Wilt u meer weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? De Rijksoverheid heeft een speciale website over de wet gemaakt.

Zie ook de vraag: Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.