Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht ingediend, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? Vaak kunt u verschillende stappen zetten. Deze zijn afhankelijk van wat u wilt bereiken. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Wilt u aan de hand van een aantal vragen ontdekken welke mogelijkheden er voor u zijn? Doe dan de Klachtenwijzer. Hebt u behoefte aan een persoonlijk advies? Neem contact met ons op.

In gesprek met de zorgaanbieder

Vaak kan uw zorgaanbieder direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Dat geldt ook voor klachten over medicijnen of medische hulpmiddelen.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling van uw zorgaanbieder, helpen bij het indienen van uw klacht en bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder in Nederland is vanaf 1 januari 2017 verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken.

Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt uw klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt u wel verder.

Geschilleninstantie

Als u samen met uw zorgaanbieder niet tot een oplossing komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Ook bij schadeclaims kunt u hier terecht. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders bij een onafhankelijke geschilleninstantie zijn aangesloten.

Tuchtrechter

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen.

Rechter

Als u een schadeclaim van boven de 25.000 euro heeft, of u wilt de manier waarop de geschilleninstantie uw klacht heeft behandeld laten toetsen, leg dan uw klacht voor aan een civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dit melden bij de politie.

 

 

Meer informatie over klachten

De Rijksoverheid. Voor Nederland.