Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een zorgaanbieder?

Als er iets misgaat tijdens de behandeling of als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, ga dan eerst in gesprek met degene over wie u een klacht hebt.

Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was uw zorgaanbieder niet zorgvuldig genoeg of maakte hij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden. Veel zorgaanbieders stellen het op prijs om te horen dat u een klacht hebt of niet tevreden bent. Als uw zorgaanbieder weet wat er misging, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg; niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Op onze website vindt u tips voor een gesprek met uw zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen van de klachtenfunctionaris. Alle zorgaanbieders moeten over een klachtenfunctionaris beschikken die u kan helpen. Mocht ook dit niet tot een oplossing komen, dan kunt u een officiĆ«le klacht indienen bij de geschilleninstantie. Uw zorgaanbieder is verplicht bij een geschilleninstantie te zijn aangesloten. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die op 1 januari 2016 in werking trad. 

Andere vragen over dit onderwerp

De Rijksoverheid. Voor Nederland.