Wat gebeurt er als ik een klacht meld bij het Landelijk Meldpunt Zorg?

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Wij nemen de tijd om naar u te luisteren, informeren u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. Als u een klacht bij ons meldt, kunt u aangeven of u persoonlijk advies wilt over het oplossen van uw klacht. U kunt uw klacht melden via het contactformulier op deze website, telefonisch of met een brief.

Dagelijks overzicht van ontvangen klachten 

Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Wij informeren de inspectie over de klachten die wij hebben ontvangen. Elke dag maken we een overzicht van ontvangen klachten. In dit overzicht zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen (en mogelijk contactgegevens) van zorgaanbieders waarover klachten binnenkomen. De inspectie gebruikt de informatie uit het overzicht bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder kan de inspectie besluiten een onderzoek te doen.

Een klacht voorleggen binnen de inspectie 

Het LMZ kan een klacht ook binnen de inspectie voorleggen met de vraag of een onderzoek nodig is. De inspectie besluit tot een onderzoek als de klacht aan 1 of meer criteria voldoet. Als wij denken dat uw klacht een reden kan zijn voor een onderzoek door de inspectie, nemen wij altijd contact met u op. Wij vragen dan uw machtiging. Dit houdt in dat u de inspectie toestemming geeft om de zorgaanbieder van uw naam en klacht op de hoogte te stellen. Dit gebeurt alleen in geval van een onderzoek. 

Let op: De inspectie kan besluiten uw klacht niet te onderzoeken en ook lost zij uw klacht niet op. Als de inspectie besluit tot een onderzoek, dan kan zij op basis van het onderzoek wel maatregelen treffen tegen de zorgaanbieder. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft geen invloed op de beslissingen van de inspectie.

Jaarlijks Klachtbeeld

Het LMZ geeft jaarlijks een Klachtbeeld uit. Dit is een overzicht van:

  • de klachten die zijn gemeld en de aard van die klachten;
  • de vragen die zijn gesteld en de aard van die vragen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.