Wat doet een geschilleninstantie?

Een geschilleninstantie behandelt klachten over de kwaliteit van zorg en daaruit voortkomende schadeclaims. Een geschilleninstantie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht. De uitspraak moet binnen zes maanden na indiening van de klacht bekend zijn en is bindend voor alle partijen. U kunt dus niet in beroep.

Een geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig. De werkwijze is laagdrempelig en u hebt geen advocaat nodig. Iedere zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als uw zorgaanbieder niet bij een geschilleninstantie is aangesloten, neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.