Waarom is het Landelijk Meldpunt Zorg opgericht?

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is opgericht om mensen die klachten hebben over de kwaliteit van zorg te helpen met advies en informatie.

Het LMZ is ook een plek waar mensen een klacht over de zorg kunnen melden. Zo komt er meer duidelijkheid over welke klachten cliĆ«nten hebben. Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Elke dag maken we voor de inspectie een overzicht van alle ontvangen klachten. In dit overzicht zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen (en mogelijk contactgegevens) van zorgaanbieders waarover klachten binnenkomen. De inspectie gebruikt de informatie uit het overzicht bij haar toezicht op de zorg.

Het Landelijk Meldpunt Zorg behandelt geen klachten. Zorgaanbieders zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Rijksoverheid. Voor Nederland.