Wat doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij een melding?

Het Landelijk Meldpunt Zorg kan binnen de inspectie een klacht voorleggen met de vraag of een onderzoek nodig is.

De inspectie besluit tot een onderzoek als de klacht aan 1 of meer criteria voldoet. Als wij denken dat uw klacht een reden kan zijn voor een onderzoek door de inspectie, dan nemen wij altijd contact met u op. Wij vragen dan uw toestemming om uw klacht met uw persoonlijke gegevens aan de inspectie voor te leggen. Als de inspectie besluit een onderzoek in te stellen, draagt het Landelijk Meldpunt Zorg de klacht aan de inspectie over. Uw klacht wordt dan een melding. Vanaf dat moment zal de inspectie contact met u onderhouden. Wel volgt het Landelijk Meldpunt Zorg de inspectie de tijdige afhandeling van het onderzoek. Op basis van het onderzoek kan de inspectie, indien nodig, maatregelen treffen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.