Met welk soort vragen kan ik terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg?

U kunt bij het LMZ terecht met vragen over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg en jeugdhulp.

Klachten over de kwaliteit van zorg zijn bijvoorbeeld:

  • u vindt dat de wachttijden te lang zijn;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder niet goed naar u luistert;
  • u vindt dat u onvoldoende informatie krijgt;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder een verkeerde diagnose heeft gesteld;
  • uw zorgaanbieder u een behandeling weigert;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder zijn werk niet goed doet;
  • u vindt dat uw zorgaanbieder zich niet correct gedraagt;
  • u geen inzage krijgt in uw dossier.

Rekening van zorgaanbieder

Twijfelt u of de rekening van uw zorgaanbieder wel klopt? Of heeft u andere vragen over tarieven of rekeningen van zorgaanbieders? Neem dan contact op met de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zorgverzekeraars

Het Landelijk Meldpunt Zorg gaat niet over klachten over zorgverzekeraars. Hebt u een klacht over een zorgverzekeraar? Probeer er dan eerst samen met de zorgverzekeraar uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). Meer informatie vindt u op de website van de SKGZ.

Jeugdhulp

U kunt bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) met klachten over jeugdhulp terecht. Wij hebben hiervoor een speciaal telefoonnummer: 088 - 120 50 05. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Soms verwijzen wij u door naar organisaties die u beter kunnen helpen. Want waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud.

Veilig Thuis

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders én omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Ga naar: Melden bij Veilig Thuis.

AKJ

Ook kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ). Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft, kan gratis ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon van het AKJ. U kunt bellen naar 088-5551000, mailen naar info@akj.nl, of chatten op www.akj.nl (de chat is open van maandag tot en met donderdag van 16:00-18:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur).

Gemeente

Voor meldingen of klachten over de jeugdhulp kunt u ook contact opnemen met uw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp.

 

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.