Kan ik bij het Landelijk Meldpunt Zorg klachten melden over hulp om zelfstandig thuis te blijven wonen?

Klachten over hulp en ondersteuning thuis (via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de WMO 2015) kunt u vanaf 1 januari 2015 niet melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Met deze klachten kunt u allereerst terecht bij degene over wie u een klacht hebt. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw gemeente. Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.