Kan ik bij het Landelijk Meldpunt Zorg een klacht indienen als ik vermoed dat er fraude is gepleegd met de rekening van mijn ziektekosten?

Nee, het Landelijk Meldpunt Zorg gaat niet over klachten over fraude in de zorg.

Als u fraude vermoedt, dan vragen wij u dat te melden bij uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als een behandeling wordt gedeclareerd die niet bij u is uitgevoerd, of als een te hoog bedrag wordt gedeclareerd. Bij meer fraudemeldingen over een zorgaanbieder kan de zorgverzekeraar actie ondernemen. Als u er samen met de zorgverzekeraar niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ).

U kunt uw klacht ook melden bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.