Ik wil mijn medicijnen mee kunnen nemen naar het buitenland. Wat moet ik doen?

Gebruikt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden.

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers;

  • slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta;

  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta;

  • medicinale cannabis.

Gebruikt u of uw minderjarige kind dit soort medicijnen en gaat u naar het buitenland? Raadpleeg dan de lijst met medicijnen die onder de Opiumwet vallen op de website van Farmatec.

Vraag informatie bij ambassade

Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn.

Schengenverklaring

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert Farmatec de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Schengenverklaring aanvragen

Een Schengenverklaring wordt vanaf 1 januari 2015 afgegeven door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.