Waarmerk drempelvrij.nl WR2-AA

Toegankelijkheid

Deze site voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid volgens Webrichtlijnen W3C.

Webrichtlijnen

De webrichtlijnen zijn kwaliteitseisen waaraan een website van de overheid moet voldoen. Dit betekent dat deze site goed bruikbaar is voor iedereen, dus ook ouderen en mensen met een functiebeperking.

Lees meer over de uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek.

Meer informatie

Toegankelijkheid websites Rijksoverheid.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.