Samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Elke dag vindt er intensieve informatie-uitwisseling plaats.

  1. Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt dagelijks een overzicht van alle klachten en vragen van burgers. In dit overzicht zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen (en mogelijk contactgegevens) van zorgaanbieders waarover klachten binnenkomen. De inspectie gebruikt de informatie uit het overzicht bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder kan de inspectie besluiten een onderzoek te doen.
     
  2. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan een klacht voorleggen met de vraag of de inspectie een onderzoek nodig vindt. De inspectie besluit tot een onderzoek als de klacht aan 1 of meer criteria voldoet. Als wij denken dat uw klacht een reden kan zijn voor een onderzoek, nemen wij altijd contact met u op. Wij vragen dan uw machtiging. Dit houdt in dat u de inspectie toestemming geeft om de zorgaanbieder van uw naam en klacht op de hoogte te stellen. Dit gebeurt alleen in geval van een onderzoek. De inspectie lost uw klacht niet op. Op basis van het onderzoek kan de inspectie wel maatregelen treffen tegen de zorgaanbieder.

 

Meer informatie over de organisatie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.