Rechter

Als u vindt dat u schade hebt geleden door de behandeling van de zorgaanbieder, kunt u uw klacht indienen bij de (civiele) rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dat melden bij de politie. Het Openbaar Ministerie kan besluiten uw zaak voor te leggen aan de strafrechter. U hebt een advocaat nodig om u bij te laten staan in de rechtbank.

(Civiele) rechter

Strafrechter

Kosten

Niet tevreden met de uitspraak

Vragen

(Civiele) rechter

Een (civiele) rechter kan een uitspraak doen over een schadeclaim. Het kan gaan om een schadevergoeding voor zoekgemaakte of beschadigde persoonlijke bezittingen, zoals uw kleding, sieraden of bril. U kunt ook een schadevergoeding vragen voor schade die u lichamelijk hebt geleden door een fout tijdens de behandeling. 
Een schadevergoeding kunt u ook indienen bij een geschilleninstantie. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Ook mag het bedrag dat u eist niet hoger zijn dan € 25.000,-. Voor een procedure bij de rechter gelden zogenaamde procesreglementen. Hierin is geregeld hoe de procedure verloopt, welke stukken u moet indienen en welke termijnen er gelden. Laat u vooraf informeren over de mogelijkheden, de procedure en de kosten door een advocaat of een Juridisch Loket.

Strafrechter

Als u vermoedt dat uw zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dat melden bij de politie. Een strafbaar feit is bijvoorbeeld seksueel misbruik of dood door schuld. De Officier van Justitie kan besluiten de zorgaanbieder te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis). In het strafrecht geldt dat de verdachte onschuldig blijft totdat het tegendeel is bewezen.
Laat u vooraf informeren over de mogelijkheden, procedure en kosten door een advocaat of een Juridisch Loket.

Kosten

De kosten voor een rechtszaak hangen af van de procedure. U moet meestal griffierecht betalen. Ook betaalt u een advocaat. Voor advocaatkosten kunt u een vergoeding krijgen als u een laag inkomen hebt. Informeer altijd vooraf bij een advocaat of een Juridisch Loket wat de kosten zijn.

Niet tevreden met de uitspraak

Bent u het niet eens met de beslissing van de civiele rechter? Dan kunt u meestal in hoger beroep bij het gerechtshof. U vraagt dan aan andere rechters nog eens naar de zaak te kijken. Als het gaat om een schadevergoeding die lager is dan € 1.750,- kunt u niet in hoger beroep.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact op met een advocaat, een Juridisch Loket of het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.