Over het Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Wij bieden u een luisterend oor, beantwoorden uw vragen en adviseren u over eventuele vervolgstappen. Zo informeren wij u over de mogelijkheden die u hebt om een klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips. Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Taken

Advies

Jeugdhulp

Zorgverzekeraars

Tijdige afhandeling van uw klacht

Klachtbeeld

Taken

Het Landelijk Meldpunt Zorg is in 2014 van start gegaan op initiatief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het LMZ heeft 3 hoofdtaken:

1. Het adviseren en begeleiden van burgers met klachten over de kwaliteit van de gezondheidszorg, het ter beoordeling aan het toezicht voorleggen van bepaalde klachten en het beantwoorden van vragen.

2. Het volgen van klachtafhandeling. Dit houdt in dat het LMZ op verzoek van burgers de tijdige klachtafhandeling door zorgaanbieders volgt. Ook bewaakt het LMZ de voortgang van onderzoek dat de inspectie uitvoert naar aanleiding van een klacht van een burger.

3. Het geven van informatie over klachten en klachtafhandeling via de website en door het uitbrengen van een jaarlijks Klachtbeeld. Daarnaast maakt het Landelijk Meldpunt Zorg elke dag een overzicht van ontvangen klachten. De inspectie gebruikt deze overzichten voor haar toezicht. 

Advies

Het Landelijk Meldpunt Zorg informeert u over wat u kunt doen als u een klacht hebt over de kwaliteit van zorg. Het LMZ neemt geen klachten in behandeling en doet geen uitspraak of uw klacht terecht is. In veel gevallen is de eerste stap een gesprek met degene waarover u een klacht hebt. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u helpen met tips om u voor te bereiden op een gesprek. Komt u er samen niet uit? Dan geven wij u advies over de stappen die u verder kunt zetten en helpen u met praktische tips. Of met een voorbeeldbrief voor het geval u een schriftelijke klacht bij de zorgaanbieder wilt indienen.

Jeugdhulp

U kunt bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) met klachten over jeugdhulp terecht. Wij hebben hiervoor een speciaal telefoonnummer: 088 - 120 50 05. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Soms verwijzen wij u door naar organisaties die u beter kunnen helpen. Want waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud.

Veilig Thuis

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders én omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Ga naar: Melden bij Veilig Thuis.

AKJ

Ook kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ). Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft, kan gratis ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon van het AKJ. U kunt bellen naar 088-5551000, mailen naar info@akj.nl, of chatten op www.akj.nl (de chat is open van maandag tot en met donderdag van 16:00-18:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur).

Gemeente

Voor meldingen of klachten over de jeugdhulp kunt u ook contact opnemen met uw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp.

Zorgverzekeraars

Het Landelijk Meldpunt Zorg gaat niet over klachten over zorgverzekeraars. Hebt u een klacht over een zorgverzekeraar? Probeer er eerst samen met de zorgverzekeraar uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). Meer informatie vindt u op de website van de SKGZ.

U kunt ook contact opnemen met de Informatielijn van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), bereikbaar op werkdagen van 09-00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 770 87 70 (lokaal tarief). Hier kunt u terecht met vragen over (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld een vraag over de acceptatieplicht door zorgverzekeraars of de informatievoorziening door zorgverzekeraars en zorgkantoren. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@nza.nl. De NZa heeft ook een meldpunt.

Tijdige afhandeling van uw klacht

Hebt u een klacht ingediend bij uw zorgaanbieder en krijgt u geen reactie? Het Landelijk Meldpunt Zorg kan contact opnemen met de zorgaanbieder als u dat wilt. Als u een officiële klacht hebt ingediend, moet de zorgaanbieder u namelijk goed informeren over de behandeling van uw klacht. Binnen 6 weken moet u een schriftelijk antwoord van de zorgaanbieder krijgen. De zorgaanbieder kan deze termijn met 4 weken verlengen. Natuurlijk kunt u in goed overleg met de zorgaanbieder een langere termijn afspreken. Zeker als dat in het belang is van een goede oplossing.

Klachtbeeld

Het LMZ geeft jaarlijks een Klachtbeeld uit. Dit is een overzicht van:

• de klachten die zijn gemeld en de aard van die klachten;
• de vragen die zijn gesteld en de aard van die vragen;

De Rijksoverheid. Voor Nederland.