Een man en een vrouw zitten aan tafel en zijn in gesprek met een klachtenfunctionaris van IGJ.

Klacht over het Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Laat het ons dan weten. Wij lossen uw klacht graag in overleg met u op. Bent u niet tevreden over de uitkomst? Dan kunt u een officiële klacht indienen.

Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de het LMZ kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie. Wij vinden het belangrijk te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren en een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Het LMZ is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op de klachtenpagina van IGJ vindt u alle informatie over het indienen van een klacht, wat er met uw klacht gebeurd en over wie uw klacht behandelen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.