De geschilleninstantie

Als u een klacht heeft over uw zorgaanbieder en u komt samen niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. De werkwijze is laagdrempelig en u hebt geen advocaat nodig. Een geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Deze instantie kan ook een schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend. U kunt dus niet in beroep.

Elke zorgaanbieder in Nederland moet bij een geschilleninstantie zijn aangesloten
Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder bij een erkende geschilleninstantie zijn aangesloten. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als uw zorgaanbieder (nog) niet bij een geschilleninstantie is aangesloten, informeer dan bij de zorgaanbieder naar andere mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Als deze er niet zijn, neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg voor advies.

Let op!
U kunt alleen een klacht voorleggen aan een geschilleninstantie nadat u uw klacht eerst hebt neergelegd bij uw zorgaanbieder. Tenzij de omstandigheden zo zijn dat dit niet van u verlangd kan worden. De geschilleninstantie bepaalt of hier sprake van is. 

Uitspraak en bezwaar
De geschilleninstantie moet binnen zes maanden uitspraak doen over uw klacht. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen. U kunt dus niet in beroep. Wel kunt u de manier waarop uw klacht door de geschilleninstantie is behandeld laten toetsen door de rechter.

Erkende geschilleninstanties
De minister van Volksgezondheid heeft inmiddels een aantal geschilleninstanties in de zorg erkend. Op dit moment is er één erkende geschilleninstantie per type zorgaanbieder. Bekijk dit overzicht regelmatig.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.